W chwili obecnej w skład Zarządu Netii SA wchodzą:

Katarzyna Iwuć

Katarzyna Iwuć

p.o. Prezesa Zarządu, Dyrektor Finansowa
Pani Katarzyna Iwuć od dnia 1 czerwca 2017 roku pełni obowiązki Prezesa Zarządu Netii. W maju 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Panią Katarzynę Iwuć do Zarządu Spółki oraz na stanowisko Dyrektora Finansowego. Z Netią związana jest od maja 2014 r., kiedy została powołana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do Rady Nadzorczej Emitenta oraz objęła funkcję Przewodniczącej Komitetu ds. Audytu.

Pani Katarzyna Iwuć pełni również następujące funkcje: Członka Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych w Mennicy Polskiej S.A. (od października 2013 r.) oraz Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o. (od stycznia 2014 r.), a także zasiada w Radzie Nadzorczej Mennica Metale Szlachetne S.A. (od lutego 2014 r.). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie finansów, rachunkowości, audytu oraz strategicznego zarządzania finansami przedsiębiorstw. W latach 2005 – 2013 pracowała na stanowiskach menadżerskich w wiodących międzynarodowych firmach doradczych (BDO Polska i PWC Polska), gdzie kierowała pracą zespołów audytorów, odpowiadała m.in. za liczne projekty due – diligence, przygotowania do IPO oraz prowadziła szkolenia (m.in. z zakresu MSSF).

Pani Katarzyna Iwuć jest absolwentką wydziału Finansów i Bankowości Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Na tej uczelni uzyskała również tytuł doktora nauk ekonomicznych. Posiada też tytuł biegłego rewidenta.

Stefan Radzimiński

Stefan Radzimiński

Członek Zarządu ds. Projektów Transformacyjnych i Nowych Inwestycji - oddelegowany przez Radę Nadzorczą do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ds. Projektów Transformacyjnych i Nowych Inwestycji.
Pan Stefan Radzimiński jest członkiem Rady Nadzorczej Netii od dnia 2 czerwca 2015 r.

W dniu 1 czerwca 2017 r. został oddelegowany przez Radę Nadzorczą do czasowego  wykonywania czynności członka Zarządu ds. Projektów Transformacyjnych i Nowych Inwestycji (na okres od dnia 1 czerwca 2017 r. do dnia 1 września 2017 r.).

W roku 1999 ukończył wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej ze specjalizacją Telekomunikacja. Dyplomowa praca magisterska dotyczyła metodologii analizy opłacalności projektów sieci telekomunikacyjnych dla operatorów prywatnych, wraz z dołączonym autorskim oprogramowaniem do analiz ich opłacalności. W latach 1999-2014 był współzałożycielem oraz Wiceprezesem, a następnie Prezesem Zarządu ONYX Sp. z o.o., firmy telekomunikacyjno - informatycznej, specjalizującej się m.in. w produkcji oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem oraz sprzedażą systemów B2B i B2C, z wykorzystaniem sieci Internet. Obecnie spółka stale obsługuje w Polsce i Europie m.in. korporacje takie jak: Robert Bosch Sp. z o.o.; Opel Polska Sp. z o.o. (General Motors); Union Investment TFI S.A.; Deloitte Advisory Sp. z o.o.; KPMG Sp. z o.o.; Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (IDEA TFI); Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i wiele innych. Od roku 1999 do chwili obecnej jest Wiceprezesem Zarządu R.P. Investment Sp. z o.o. Od 2007 roku jest Wiceprezesem Zarządu RP Development Sp. z o.o., firmy działającej w zakresie budowy i wynajmu nieruchomości komercyjnych. Był także członkiem w Radach Nadzorczych spółek: Almeco Sp. z o.o., będącej importerem i wyłącznym przedstawicielem na Polskę marki Saab (samochody osobowe), oraz Invoice Sp. z o.o., specjalizującej się w działalności księgowej.