W chwili obecnej w skład Zarządu Netii SA wchodzą: