Proces zakupów

Naszym celem jest zapewnienie najwyższej jakości usług świadczonych naszym klientom. Chcemy, żeby nasze produkty były konkurencyjne cenowo. Dążymy do zminimalizowania ewentualnego szkodliwego wpływu naszej działalności i produktów na środowisko naturalne.


Proces zakupów odbywa się w oparciu o przejrzyste zasady. Wymagamy również, aby zasady te były bezwzględnie respektowane przez naszych dostawców. Kupujemy produkty i usługi wyłącznie w oparciu o kryteria merytoryczne i cenowe. Unikamy faworyzowania dostawców.Własność Spółki

Zapewniane przez spółkę narzędzia pracy służą realizacji zadań służbowych. Pracownicy ponoszą odpowiedzialność za powierzone im mienie.Konflikt Interesów

Pracownicy Netii unikają konfliktu interesów oraz prób wpłynięcia na ich decyzje biznesowe przez podmioty zewnętrzne. Powstrzymują się od przekazywania lub przyjmowania upominków o wartości wyższej niż symboliczna. Koszty podróży służbowych ponosi spółka, a pracownicy unikają wyjazdów i innych korzyści sponsorowanych przez dostawców czy klientów.Wykorzystanie Informacji Poufnych

Ujawnianie wszelkich informacji niejawnych jest nieetyczne i sprzeczne z prawem. Pracownicy otrzymują szczegółowe wytyczne dotyczące właściwego postępowania w tej kwestii oraz zobowiązują się do ich przestrzegania.Ochrona Informacji Poufnych

Informacje handlowe, plany strategiczne oraz szczegóły działań operacyjnych stanowią własność Spółki. Wszyscy pracownicy mają obowiązek przestrzegać zasad zachowania poufnego charakteru takich informacji oraz chronią je przed niepożądanym ujawnieniem.