Netia S.A. dąży do poprawy jakości usług świadczonych na rzecz naszych Abonentów.
W celu zapoznania naszych Abonentów z osiąganą przez Nas jakością usług poniżej prezentujemy wskaźniki jakości:

WskaźnikWartość
Liczba awarii miesięcznie na 100 usług: 
- usługi głosowe0,78
- usługi internetowe2,73
Średni czas oczekiwania na połączenie z Infonetią45 sek
Średni czas rozpatrywania reklamacji5,93 dni
% reklamacji rozpatrzonych w 14 dni89,57%


Dane za II  półrocze 2016 dla spółek Grupy Netia (Netia, Internetia, Dialog).

WskaźnikWartość
Liczba awarii miesięcznie na 100 usług: 
- usługi głosowe0,74
- usługi internetowe2,68
Średni czas oczekiwania na połączenie z Infonetią37 sek
Średni czas rozpatrywania reklamacji5,84 dni
% reklamacji rozpatrzonych w 14 dni89,98%


Dane za cały rok 2016 dla spółek Grupy Netia (Netia, Internetia, Dialog).


Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 56 ust. 3 pkt. 10 Ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz paragrafem 12 Regulaminu Świadczenia Usług przez spółki Grupy Netia udostępniamy szczegółowe informacje dotyczące sposobu korzystania
z Urządzeń Abonenckich.