2012

 

Grupa Netia rozpoczyna realizację programu modernizacji sieci do standardu następnej generacji (NGA). Na koniec roku jest jednym
z liderów polskiego rynku z około
1 mln lokali w zasięgu NGA. Grupa dynamicznie rozwija ofertę 3-play ze swoją wyjątkową ofertę telewizyjną pod nazwą Telewizja Osobista

2011

 

W styczniu Netia przedstawia nową strategię na lata 2012 – 2020, zakładającą osiągnięcie w rentowny sposób, pozycji Nr 1 w obszarze usług on-line w Polsce. Pod koniec sierpnia Netia zawarła umowy nabycia (sfinalizowane w grudniu) firm: Crowley Data Poland oraz Telefonia Dialog, umacniając swoją pozycję we wszystkich głównych segmentach rynku telekomunikacyjnego w Polsce.

2005

 

Zdobycie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych
i zezwolenia na budowę sieci UMTS i na budowę sieci w technologii Wi-MAX

2004

 

Uruchomienie usługi ADSL – dostęp do Internetu Net24

1994

 

Otwarcie pierwszej sieci
i pozyskanie pierwszych klientów
w Świdniku w województwie lubelskim

1991

 

Uzyskanie pierwszej lokalnej koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych w Pile

2013

 

Netia, jako pierwszy operator
w Europie integruje, w ramach usługi dla biznesu Netia Office Anywhere, swoje usługi telefonii IP z najnowszym rozwiązaniem Unified Communications firmy Microsoft - Lync 2013. Już w połowie roku Grupa Netia przekracza 100 tys. świadczonych usług TV

2010

 

Rozpoczęcie pilotażowej modernizacji sieci Netii do standardu nowej generacji (NGA), połączone z komercyjnym testem usług cyfrowej telewizji i bardzo szybkiego dostępu do internetu

2007

 

Rozpoczęcie świadczenia usług na bazie sieci TP; Netia staje się operatorem ogólnopolskim
i ogłasza nową strategię, której celem jest bycie najczęściej wybieranym dostawcą usług szerokopasmowych w Polsce

2001

 

Początek świadczenia usług telekomunikacyjnych w Warszawie, a także usług międzystrefowych za pomocą prefiksu 1055

1998

 

Przekroczenie liczby 100 tys. Klientów oraz inwestycje na poziomie 280 mln USD

1990

 

Powstanie R.P. Telekom (poprzedniczki Netii)

2014

 

Styczeń 2014 - Spółka wydziela dwie dywizje (business units), dedykowane osobno segmentowi klientów indywidualnych (B2C) i klientów biznesowych (B2B), aby jeszcze lepiej zaspokajać potrzeby obu grup klientów.
Sierpień 2014 - rusza sprzedaż usług (m.in. Internet do 300 Mb/s, Telewizja Osobista) na bazie sieci HFC w Warszawie i Krakowie po dawnym Aster, kupionej w 2013 roku od UPC Polska.

2009

 

W październiku tego roku Netia ma już 500 tysięcy abonentów szerokopasmowego dostępu do internetu (trzy lata wcześniej firma miała zaledwie 60 tys. klientów usług szerokopasmowych!)

2008

 

Sprzedaż mniejszościowych udziałów w P4, operatorze sieci Play i przejęcie Tele2 Polska

2000

 

Wygranie przetargów na świadczenie usług międzystrefowych i usług telekomunikacyjnych w Warszawie; debiut Netii na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
i włączenie akcji spółki do indeksu WIG20

1999

 

Otrzymanie koncesji na świadczenie usług transmisji danych i dostępu do Internetu; debiut na nowojorskiej giełdzie NASDAQ